Bjergsted Wrap & Foder - Bjergstedvej 50, 4450 Jyderup, Telefon 23 36 60 07

Salg af Korn

Korn sælges i Hel og Valset form


Hel korn havre-byg-hvede
Pris:1 sæk af 20 kg. 60 kr.

Valset korn havre-byg-hvede
Pris:1 sæk af 15 kg. 60 kr.